Đos là tên hội thảo được Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổ chức ngày 13/4 tới đây tại Hà Nội.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế sẽ giới thiệu chi tiết các công cụ phái sinh lãi suất của thị trường Mỹ, cũng như những phương án khả thi để áp dụng các sản phẩm này hiệu quả trong phòng ngừa và quản trị rủi ro.

Theo VBMA, thị trường phái sinh lãi suất là một trong những thị trường phái sinh lớn nhất trên thế giới. Những động thái gần đây của các ngân hàng trung ương lớn như: quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chính sách lãi suất âm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản…, càng làm nổi bật tầm quan trọng của thị trường phái sinh lãi suất. Các hợp đồng phái sinh lãi suất này có thể được sử dụng như một công cụ giao dịch tạo ra lợi nhuận, hoặc công cụ phòng ngừa rủi ro tăng chi phí vốn của các tổ chức tài chính.

Nguồn: tapchitaichinh.vn

 
 

Related posts