Kavitha Kannan

Luật sư cộng sự cấp cao

ĐT: +84 24 3751 1888
Email: [email protected]

Kavitha Kannan

TRÌNH Đ HC VN

▶  Cử nhân ngành Khoa học chính trị – Đại học Mumbai – 1996
▶  Cử nhân Luật – Đại học Mumbai – 1999
▶  Thành viên của Đoàn Luật sư Ấn Độ – 2000

KINH NGHIM

▶  Bà Kavitha Kannan là một Luật sư đến từ Ấn Độ và mới gia nhập Công ty Luật TNHH ATS. Bà đã có hơn 14 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn pháp luật. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành luật, bà Kavitha đã có kinh nghiệm làm việc tại một số Công ty Luật tại Mumbai, Chennai và là Luật sư thành viên của một số Công ty Luật ở Mumbai.
▶  Bà đã có thời gian hành nghề độc lập với lượng khách hàng ổn định, chuyên về tranh tụng giải quyết tranh chấp liên quan đến Công ty, đánh giá pháp lý và chuyển nhượng. Bà là một trong những cố vấn pháp lý thường xuyên của Cơ quan Đăng ký Chứng khoán và đã tư vấn cho nhiều Công ty trong các vụ việc cụ thể.
▶  Bà đã tham gia giải quyết các vụ việc tại nhiều cấp Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền tại Ấn Độ. Một trong những thế mạnh khác của bà là giải quyết các vấn đề về hôn nhân gia đình và lĩnh vực bất động sản.

LĨNH VC TƯ VN

▶  Doanh nghiệp và thương mại
▶  Tranh tụng
▶  Chuyển nhượng
▶  Bất động sản – bảo vệ quyền sở hữu và các thỏa thuận
▶  Trọng tài
▶  Tranh chấp về hôn nhân gia đình
▶  Tranh chấp về di chúc

MT S V VIC TIÊU BIU

▶ Hoạt động độc lập từ năm 2001 và là Luật  sư cộng sự của một số Công ty Luật
▶ Là cố vấn pháp lý thường xuyên cho Công ty Đăng ký Chứng khoán tại Mumbai trong giai đoạn 2003 – 2006, tư vấn bảo vệ quyền lợi của tổ chức và các vấn đề pháp lý liên quan đến các rủi ro từ bên ngoài; giải quyết các tranh chấp thông qua tranh tụng khi cần thiết. Tư vấn và hỗ trợ các khách hàng, các tổ chức  giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chuẩn bị, rà soát, tư vấn các giao dịch và các thỏa thuận do Công ty ký kết.
▶ Là Luật sư cộng sự của một Công ty Luật chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động và việc làm, bất động sản, soạn thảo hợp đồng, đàm phán, đánh giá pháp lý  và tuân thủ pháp luật.
▶ Là Luật sư cộng sự của một Công ty Luật chuyên về sở hữu trí tuệ, truyền thông, viễn thông và công nghệ. Đã có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực liên quan đến đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền và bằng sáng chế.
▶ Là Luật sư cộng sự của một Công ty Luật chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực bất động sản, cùng với một số chuyên gia lập báo cáo thẩm định về quyền sở hữu và soạn thảo các loại thỏa thuận về chuyển nhượng.
▶ Là Luật sư cộng sự cấp cao của một Công ty Luật  chuyên  giải quyết các vụ việc thông qua các thủ tục tiền tố tụng hoặc tranh tụng.