LS. Nguyễn Trọng Thọ

Giám đốc Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 6288 4677
Fax: +84 28 6288 4692
Email: tho.nt@atslegal.vn

LS. Nguyễn Trọng Thọ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

▶  Cử nhân Quản Lý Xã Hội – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

▶  Cử nhân Luật – Đại Học Luật Hà Nội

▶  Chứng chỉ hành nghề Luật sư

▶  Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh – Liên đoàn Luật sư Việt Nam

KINH NGHIỆM

▶  Trước khi trở thành Giám đốc Chi nhánh của Công ty Luật ATS, Luật sư Thọ đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn luật tại nhiều công ty như Luật sư cộng sự Công ty Luật TNHH TGT và Cộng Sự.

▶  Luật sư Thọ có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, xây dựng, đầu tư, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, hợp đồng xây dựng, mua bán, chuyển nhượng bất động sản, tư vấn doanh nghiệp.

▶  Luật sư Thọ đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước trước tòa án và trọng tài tại Việt Nam và giải quyết công nợ có giá trị lớn.

LĨNH VỰC TƯ VẤN

▶  Tư vấn các dự án sản xuất công nghiệp và dự án có sử dụng đất

▶  Tư vấn doanh nghiệp và hoạt động thương mại

▶  Tư vấn quản lý dự án đầu tư

▶  Tư vấn mua bán, sáp nhập và tái cấu trúc doanh nghiệp

▶  Tư vấn chuyển nhượng dự án

▶  Tư vấn tài chính & ngân hàng, xử lý nợ

▶  Tư vấn hợp đồng thương mại, xây dựng, hợp đồng liên quan đến bất động sản

▶  Đại diện và tham gia tố tụng tại tòa án và trọng tài

▶  Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Việt.

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU

▶  Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, xin cấp chủ trương đầu tư cho dự án của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam, Công ty TNHH Bintai Kindenko Việt Nam.

▶  Hỗ trợ Công ty Đông Tây TCI xin giấy phép đầu tư cho Dự án Phương Đông Resort.

▶  Hỗ trợ một số tập đoàn của Hàn Quốc xin giấy phép xây dựng và thực hiện các thủ tục hành chính tại Việt Nam.

▶  Tư vấn quản lý dự án, tài chính, thuế và lao động sau khi được cấp phép cho tập đoàn Samsung, LG và các công ty liên kết.

▶  Hỗ trợ Công ty Goucera Holding (Malaysia) giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại tại Việt Nam.

▶  Đại diện cho các khách hàng ở Việt Nam trong một số vụ kiện tại tòa án để giải quyết các tranh chấp thương mại, dân sự và lao động tại Việt Nam.