LS. Trần Hồng Nhân

Luật sư Thành viên

ĐT: +84 24 3751 1888
Email: [email protected]

LS. Trần Hồng Nhân

KINH NGHIỆM

▶ Ông Trần Hồng Nhân là một chuyên gia về giải quyết tranh chấp.

▶ Ông Trần Hồng Nhân nguyên là Thẩm phán. Ông đã từng được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án nhân dân quận Đống Đa – nơi ông làm việc cho đến khi nghỉ hưu.

▶ Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và thực hiện xét xử ở vị trí Thẩm phán, ông hiểu rõ thực tiễn thi hành hệ thống pháp luật Việt Nam. Hiện nay, Ông Trần Hồng Nhân đang phụ trách hoạt động tư vấn liên quan đến tố tụng của Công ty Luật TNHH ATS, tư vấn cho các khách hàng về tuân thủ pháp luật và giải quyết tranh chấp của khách hàng một cách hiệu quả nhất.

LĨNH VỰC TƯ VẤN

▶ Tư vấn giải quyết tranh chấp trong các giao dịch  hợp đồng, giao dịch thương mại, dân sự, lao động, hình sự

▶ Đại diện cho khách hàng giải quyết tranh chấp  tại các cấp tòa án, trọng tài thương mại

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU

▶ Là một Thẩm phán giàu kinh nghiệm, Ông Trần Hồng Nhân đã giải quyết thành công nhiều vụ án phức tạp liên quan đến các tranh chấp phát sinh từ các loại hợp đồng, các giao dịch thương mại, tranh chấp giữa các cổ đông với doanh nghiệp , các tranh chấp lao động, các vụ án hình sự, các giao dịch dân sự trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế phức tạp liên quan đến nhiều tài sản, bất động sản, cổ phiếu có giá trị lớn.