LS. Vũ Thị Cẩm Trang

Luật sư Thành viên

ĐT: +84 24 3751 1888
Email: [email protected]

LS. Vũ Thị Cẩm Trang

Trước khi trở thành luật sư thành viên của Công ty Luật TNHH ATS, Luật sư Vũ Thị Cẩm Trang đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm Giám đốc Pháp chế – Luật sư nội bộ tại các tập đoàn như: Uni – President (Vietnam), Tập đoàn Ecopark Holdings, Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sun Group; Luật sự nội bộ tại các tổ chức tín dụng như: SeABank, Bảo Việt Bank và VIB.

Luật sư Trang đã tham gia tư vấn các loại hợp đồng thương mại, M&A doanh nghiệp, thuế, giải quyết tranh chấp, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh, kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp, quản lý nhân sự, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh  cho các doanh nghiệp nước ngoài và các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và tín dụng

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
▶   Thẻ Luật sư và Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam
▶   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
▶  Cử nhân Luật Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

LĨNH VỰC TƯ VẤN

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ:
▶   Tư vấn doanh nghiệp, thương mại, xây dựng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn, công viên giải trí, sân golf, lao động, quản trị nhân sự
▶   Tư vấn hợp đồng thương mại, hợp đồng EPC, hợp đồng tư vấn quản lý, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo hiểm
▶   Tư vấn và xây dựng cấu trúc tài chính và bán hàng, tài liệu và hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản §Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, mô hình và thủ tục IPO, M&A doanh nghiệp/dự án đầu tư có sử dụng đất
▶   Tư vấn và xây dựng quy trình nội bộ quản trị hoạt động và kinh doanh cho các Tập đoàn đa ngành
▶   Tư vấn xây dựng chiến lược và hệ thống kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro pháp lý và rủi ro hoạt động cho doanh nghiệp
▶   Đại diện và tham gia tố tụng, xử lý khủng hoảng truyền thông
▶   Tư vấn thuế, giải quyết tranh chấp về thuế

NGÔN NGỮ:
▶ Tiếng Anh
▶ Tiếng Việt

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU
▶   Luật sư Trang có kinh nghiệm chuyên sâu trong tư vấn lập quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ngành và phát triển dự án đầu tư có sử dụng đất tại một số địa phương, phát triển các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP, dự án Casino.
▶   Luật sư Trang đã tham gia tư vấn, đánh giá pháp lý và thực hiện thành công trên 50 giao dịch M&A doanh nghiệp, M&A dự án đầu tư kinh doanh bất động sản với quy mô từ 20 – 100 triệu USD cho các Tập đoàn, Chủ đầu tư trong và ngoài nước; là thành viên chủ chốt của nhiều dự án tái cấu trúc và chuẩn bị IPO cho nhóm các Công ty thành viên và Tập đoàn đa ngành; chủ trì tổ chức đấu thầu, đàm phán và ký kết thành công nhiều hợp đồng BOT sân bay, cảng biển, đường cao tốc,…
▶   Luật sư Trang có nhiều kinh nghiệm xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương, bao gồm: Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường,…, các cơ quan quản lý Nhà nước cấp địa phương tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh,…
▶   Luật sư Trang đại diện bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại tại các cấp tòa án trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng, tín dụng,…; đại diện đàm phán, thương thảo và giải quyết thành công  nhiều tranh chấp về lao động .…
▶   Luật sư Trang đã tham gia xây dựng và phát triển nhiều chính sách pháp luật, bao gồm: Đề án dự thảo Luật Đặc khu 2018-2019; Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh Casino; Đề án góp ý sửa đổi bổ sung Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp;…
▶   Luật sư Trang có kinh nghiệm chuyên sâu  về tư vấn thuế, giải quyết tranh chấp về thuế giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế thông qua đối thoại, khiếu nại và kiện hành chính thuế tại các cấp tòa án có thẩm quyền