LS. Trần Gia Thế

Luật sư Điều hành 

ĐT: +84 24 3751 1888
Fax: +84 24 3754 3888
Email: thetg@atslegal.vn
Linkedin: Trần Gia Thế

LS. Trần Gia Thế

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

▶  Giảng viên thỉnh giảng Học viện tư pháp (kỹnăng tư vấn, quản trị doanh nghiệp, hợp đồng)

▶  Cử nhân Luật  – Trường Đại học Tổng Hợp

▶  Chứng chỉ hành nghề Luật sư

▶  Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam

▶  Chứng chỉ Đại diện sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp

KINH NGHIỆM

▶  Luật sư Thế có hơn 15 năm kinh nghiệm làm Luật sư cộng sự cao cấp tại các công ty luật uy tín như VILAF-Hong Duc, Kelvin Chia Partnership, Giám đốc Tư vấn thuế của Công ty KPMG Việt Nam và Công ty Ernst & Young Việt Nam.

▶  Luật sư Thế có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị, tái cấu trúc doanh nghiệp, thuế, tài chính ngân hàng, cho thuê tài chính, thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài, chuyển nhượng dự án; tư vấn và tham gia đàm phán các hợp đồng thương mại quốc tế, hợp đồng xây dựng, hợp đồng tín dụng, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Luật sư Thế đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước trước tòa án và trọng tài tại Việt Nam giải quyết công nợ có giá trị lớn.

LĨNH VỰC TƯ VẤN

▶  Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý dự án

▶  Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án

▶  Tư vấn thuế, tài chính, ngân hàng

▶  Tư vấn quản trị  rủi ro doanh nghiệp

▶  Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

▶  Tư vấn soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, xây dựng, kinh  doanh bất động sản

▶  Đại diện và tham gia tố tụng tại tòa án và trọng tài

▶  Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU

▶  Tư vấn đầu : Tư vấn lập dự án đầu tư, xin cấp chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tư vấn ưu đãi đầu tư, quản lý dự án đầu tư cho nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty TNHH Biomin Việt Nam, Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam, Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam, Công ty TNHH Insmart Việt Nam, Công ty TNHH Bioseed Việt Nam, Công ty TNHH Bintai Kindenko Việt Nam, Jonest Chonest Japan LLC, Công ty TNHH Toneco.

▶  Tư vấn đấu thầu: Lập báo cáo pháp lý xác định tư cách của Nhà thầu liên danh trong quá trình đàm phán hợp đồng của Gói thầu Tư vấn thiết kế tổng thể xây dựng công trình Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với tổng giá trị gói thầu hơn 6 triệu USD do ADB tài trợ vốn.

▶  Tư vấn tài chính, tư vấn thuế: Tư vấn ưu đãi thuế, tax rulling cho các công ty thuộc tập đoàn Samsung, LG của Hàn Quốc, Công ty Julie Sandlau Việt Nam.

▶  Tư vấn hợp đồng: Tư vấn soạn thảo, rà soát, đàm phán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm trong nhiều dự án bất động sản như Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và 02 Dự án đối ứng; dự án Vinpearl Villas & Resort 2; Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Đô; Dự án BT cải tạo, xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Đầu Băng, hồ Vục và hồ Tư Đình và Dự án đối ứng khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70.

▶  Tư vấn M&A: Tư vấn chuyển nhượng toàn bộ vốn của bên nước ngoài trong Công ty Liên Doanh Daewoo Hotel Việt Nam; tư vấn giao dịch bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài của Công ty TNHH Thương Mại và Điện tử Nguyễn Kim; tư vấn chuyển nhượng dựán xây dựng nhà chung cư của Công ty Constrexim Holdings (CTX) và Công ty CP Đầu Tư Bắc Sơn; tư vấn giao dịch mua nhà máy sản xuất đang hoạt động của Công ty Cafe TrungNguyên;

▶  Giải quyết tranh chấp: Hỗ trợ pháp lý Công ty Crown Beverage JVC trong giải quyết tranh chấp hợp đồng; Hỗ trợ pháp lý Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Hà, Công ty Cổ phần Golden Bridges và các doanh nghiệp khác trong việc giải quyết nợ xấu tại các Ngân hàng Vietcombank, Techcombank, VP Bank, BIDV trong năm 2012 – 2014; Hỗ trợ Công ty Deawoo Hanel thu hồi công nợ tại tòa án Việt Nam.