Ngày 30/12, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 81/2014/TT-BGTVT (Thông tư 81) quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư 81 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2015.

Thông tư 81 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động thuê, cho thuê tàu bay, hoạt động vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung.

Thông tư 81 quy định rất cụ thể về nghĩa vụ tối thiểu của hãng hàng không đối với khách hàng đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay trong trường hợp vận chuyển bị gián đoạn, bị chậm, chuyến bay bị phá hủy, khởi hành sớm, hành khách bị từ chối vận chuyển.

Theo đó, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có giờ khởi hành thực tế (tính từ thời điểm rút chèn tàu bay) muộn hơn 15 phút so với thời gian dự kiến cất cánh theo lịch bay của hãng hàng không được công bố cập nhật đến 15 giờ của ngày hôm trước ngày chuyến bay dự kiến khai thác.

Trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hãng hàng không có nghĩa vụ:

Cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cho hành khách theo phương thức thích hợp; phục vụ ăn, uống; bố trí nghỉ, ngủ phù hợp theo quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không.

Chuyển đổi hành trình phù hợp cho khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác: đối với chuyến bay chậm từ 2h trở lên, trong phạm vi cung cấp dịch vụ vận chuyển của hãng hàng không, phải thực hiện việc chuyển đổi hành trình để hành khách tới được điểm cuối của cuộc hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách.

Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và vé trên chuyến bay trong trường hợp các chuyến bay chậm kéo dài

Thông tư 81 cũng quy định, nếu chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên, hãng hàng không phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng theo sự lựa chọn của hành khách tại cảng hàng không hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định.

Cũng trong Thông tư 81, trường hợp chuyến bay bị hủy, hành khách bị từ chối vận chuyển hãng hàng không có trách nhiệm: thông báo cho hành khách biết lý do của việc chuyến bay bị hủy, bị từ chối vận chuyển; thực hiện những quy định trong trường hợp chuyến bay bị chậm nêu trên…

Ngoài ra, Điều 9 của Thông tư cũng quy định về vận chuyển hành khách đặc biệt bao gồm: người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ có thai và trẻ em. Đối với những hành khách đặc biệt này, hãng hàng không có trách nhiệm: thực hiện các nghĩa vụ như đối với hành khách thông thường; bố trí nhân viên chăm sóc, hỗ trợ; tổ chức và triển khai các loại hình dịch vụ hỗ trợ trong quá trình vận chuyển hành khách đặc biệt; miễn phí, cước vận chuyển công cụ hỗ trợ của hành khách đặc biệt…

Hãng hàng không quy định cụ thể loại dịch vụ hỗ trợ bắt buộc cho từng đối tượng hành khách đặc biệt, thời gian hành khách phải báo trước để được hãng cung cấp dịch vụ hỗ trợ./.

Source: MOJ

 
 

Related posts