Dịch vụ tranh tụng

Dịch vụ tranh tụng

Chúng tôi thường bắt đầu thực hiện thủ tục tố tụng bằng cách thảo luận toàn diện với khách hàng và xem xét các tài liệu được cung cấp để xác định giải pháp tối ưu nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Khách hàng luôn đánh giá cao cách tiếp cận, các phương án đề xuất để giải quyết vụ việc của chúng tôi. Dịch vụ tranh tụng của chúng tôi đã giảm thiểu đáng kể gánh nặng và chi phí cho khách hàng khi phải giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng của pháp luật Việt Nam.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

     Tập hợp thông tin và thu thập chứng cứ

     Thương lượng và hòa giải

     Giải quyết tranh chấp tại trọng tài

     Tranh tụng tại tòa án có thẩm quyền

     Thi hành bản án có hiệu lực pháp luật

     Đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài và các cơ quan có thẩm quyền.

 
Total views: 2,677 lượt xem