Dịch vụ hòa giải

Dịch vụ hòa giải

Nhiều khách hàng của chúng tôi có tranh chấp với đối tác nhưng lại muốn giải quyết tranh chấp đó không bằng con đường tranh tụng tại cơ quan tài phán có thẩm quyền. Trong những trường hợp này, chúng tôi cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa giải để tiếp cận với đối tác của khách hàng trong vai trò là người trung gian để tránh được chi phí tranh tụng tốn kém cho khách hàng.

 
Total views: 2,665 lượt xem