Cơ cấu tổ chức & Quản trị kinh doanh

Cơ cấu tổ chức & Quản trị kinh doanh

Cơ cấu tổ chức và quản trị kinh doanh luôn đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả kinh doanh và thành công của một doanh nghiệp. Công ty Luật ATS cung cấp cho khách hàng các giải pháp quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp một cách toàn diện và hiệu quả nhất, bao gồm việc tuân thủ các thủ tục, quy trình nội bộ doanh nghiệp, quy định của pháp luật để hạn chế các rủi ro pháp lý và giúp doanh nghiệp sắp xếp cơ cấu tổ chức, tổ chức lại, tái cấu trúc để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

    Đánh giá cơ cấu tổ chức hiện có và các hoạt động kinh doanh

    Tư vấn các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp

    Tư vấn các thủ tục liên quan đến tổ chức lại và tái cơ cấu hoạt động kinh doanh

    Tư vấn thay đổi cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp

    Tư vấn thay đổi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 
Total views: 3,011 lượt xem