Quản lý doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào thì thành công chỉ có thể đạt được nếu có một đội ngũ tập trung cao vào các hoạt động king doanh cùng với sự tư vấn và xử lý các vấn đề về pháp lý hiệu quả. Công ty Luật ATS luôn cung cấp các giải pháp phù hợp cho khách hàng trên cơ sở yêu cầu về quản trị doanh nghiệp tại từng thời điểm.

Chúng tôi có khả năng giải quyết các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp ở bất kỳ giai đoạn nào, kể từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý rất đa dạng, từ thành lập công ty, các dự án đầu tư, thuế, sở hữu trí tuệ, quản lý tuân thủ, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và cơ cấu vốn, giải quyết tranh chấp, phá sản và giải thể.

Chúng tôi có kinh nghiệm hỗ trợ các khách hàng tái cấu trúc kinh doanh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Trước khi hoàn thành giao dịch, chúng tôi hỗ trợ khách hàng tiến hành thẩm định pháp lý để đảm bảo rằng giao dịch phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng và hoàn thiện tất cả các loại hồ sơ tài liệu liên quan như các văn bản giao dịch, tài liệu kinh doanh và các tài liệu trong các lĩnh vực hoạt động chuyên biệt.

 
Total views: 2,760 lượt xem