Bảo hiểm

Bảo hiểm

Với rất nhiều công ty bảo hiểm lớn đang để mắt tới thị trường Việt Nam, việc kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam đã và đang phát triển đáng kể. Các Luật sư của Công ty Luật ATS với kiến thức chuyên sâu về pháp luật kinh doanh bảo hiểm, cùng với kinh nghiệm hoàn thiện các thủ tục, giải quyết nhiều loại yêu cầu và tranh chấp liên quan đến bảo hiểm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng xử lý mọi yêu cầu đòi bồi thường  và các tranh chấp phức tạp. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các nhân sự của khách hàng khi có yêu cầu để giải quyết các tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm, yêu cầu đòi bồi thường, thuế phát sinh. Công ty Luật ATS cũng tư vấn cho một số tổ chức thành lập doanh nghiệp bảo hiểm và được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và tiến hành các hoạt động kinh doanh bảo hiểm sau khi được cấp phép.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

    Xin cấp giấy phép hoạt động cho công ty bảo hiểm

    Hỗ trợ về việc tuân thủ các quy định pháp luật

    Tư vấn về các loại hình bảo hiểm bao gồm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bắt buộc

    Tư vấn và soát xét hợp đồng bảo hiểm

    Đại diện cho khách hàng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các giao dịch bảo hiểm.

 
Total views: 2,924 lượt xem