Trần Hồng Nhân

Cố vấn Cao cấp

ĐT: +84 24 3751 1888
Fax: +84 24 3754 3888
Email: partners@atslegal.vn

Trần Hồng Nhân

Ông Trần Hồng Nhân nguyên là Thẩm phán và là chuyên gia về giải quyết tranh chấp. Ông Nhân đang phụ trách hoạt động tư vấn liên quan đến tố tụng của Công ty Luật TNHH ATS, tư vấn cho các khách hàng về tuân thủ pháp luật và giải quyết tranh chấp của khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và thực hiện xét xử ở vị trí Thẩm phán, ông hiểu rõ thực tiễn thi hành hệ thống pháp luật Việt Nam. Ông đã từng được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án nhân dân quận Đống Đa – nơi ông làm việc cho đến khi nghỉ hưu.

Ông Nhân đã giải quyết thành công nhiều vụ án phức tạp liên quan đến các tranh chấp về thương mại, kinh tế, dân sự, lao động và hình sự.