Dự án đầu tư

Dự án đầu tư

Công ty Luật ATS được đánh giá cao trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty Luật ATS đã đại diện và hỗ trợ nhiều nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam, hoạt động dưới hình thức công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, thị trường vốn, bất động sản, xây dựng, cơ sở hạ tầng, năng lượng, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin, viễn thông, sản xuất, thương mại, phân phối, bán lẻ, logistics, giao nhận … Chúng tôi luôn hiểu được yêu cầu của các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và các bên liên quan trong các dự án đầu tư quy mô lớn. Với kiến thức sâu rộng, bề dày kinh nghiệm, kỹ năng giao dịch, xây dựng được mối quan hệ tốt với các cơ quan có thẩm quyền, hiểu biết  chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp, thuế và pháp luật đầu tư, chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng trong các hoạt động đầu tư liên quan đến cơ cấu, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, tài chính, thực hiện dự án và quản lý đầu tư tại Việt Nam ở tất cả các giai đoạn.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

▶   Nghiên cứu, phân tích và khảo sát thị trường

▶   Nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư

▶   Thẩm định năng lực pháp lý của các nhà đầu tư

▶   Tư vấn thủ tục, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ các dự án đầu tư nước ngoài

▶   Tư vấn về thủ tục pháp lý và thực hiện các dự án đầu tư sau khi được cấp phép

▶   Tư vấn quản lý dự án đầu tư

▶   Giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

▶   Tư vấn pháp lý về chuyển nhượng dự án, bao gồm các thủ tục cấp phép và các vấn đề liên quan.

 
Total views: 2,901 lượt xem