Hợp đồng & Thỏa thuận

Hợp đồng & Thỏa thuận

Hợp đồng và thỏa thuận là một hoạt động quan trọng của bất kỳ công ty nào, tuy nhiên, đôi khi vấn đề này lại ít được các doanh nghiệp lưu tâm. Công ty chúng tôi sẽ trợ giúp khách hàng thực hiện công việc này để phòng ngừa việc phát sinh các tranh chấp từ hợp đồng. Chúng tôi tự hào về kỹ năng hỗ trợ khách hàng trong việc đảm bảo các hợp đồng và thỏa thuận của khách hàng được soát xét một cách toàn diện và hạn chế rủi ro. Để tránh xảy ra tranh chấp và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng cho các khách hàng, Công ty chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng các dịch vụ sau:

    Phân tích các rủi ro trong hợp đồng và thỏa thuận

    Chuẩn bị, soạn thảo, soát xét hợp đồng và thỏa thuận

    Hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng, thỏa thuận

    Hòa giải các tranh chấp liên quan đến hợp đồng

    Giải quyết tranh chấp hợp đồng tại trọng tài hoặc tòa án các cấp.

 
Total views: 2,667 lượt xem