Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Công ty Luật ATS cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện về sở hữu trí tuệ bao gồm tra cứu và tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, các quyền liên quan đến quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu. Công ty Luật ATS tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện đăng ký, chuyển nhượng, bảo vệ và cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, cách thực hiện và bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ. Công ty chúng tôi đã tư vấn cho các khách hàng trong nhiều vụ việc phức tạp hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến dân sự, hành chính hoặc hình sự.

Các Luật sư của Công ty Luật ATS có khả năng bảo vệ ý tưởng của khách hàng, thương hiệu, sáng chế, sáng tạo và sản phẩm trí tuệ khác. Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu các ảnh hưởng phát sinh từ những hành vi vi phạm và đảm bảo cho các khách hàng có thể sử dụng tối đa quyền sở hữu trí tuệ của họ.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

     Tư vấn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả

     Tư vấn quyền tác giả và các quyền liên quan

     Tư vấn cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả và các quyền liên quan

     Tư vấn và soát xét hợp đồng chuyển giao công nghệ, li-xăng nhãn hiệu, quyền tác giả

     Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

     Tư vấn đăng ký sáng chế

     Tư vấn quảng cáo trực tuyến và internet

     Tư vấn nhượng quyền thương mại

     Đăng ký hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển giao công nghệ

     Tranh tụng và thi hành bản án có hiệu lực pháp luật

     Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

     Đại diện cho khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp.

 
Total views: 2,628 lượt xem