Mr. Nguyễn Trung Thành

Chuyên gia Tư vấn

Tel: +84 24 3751 1888
Email: [email protected]

Ông Thành đã có 18 năm kinh nghiệm tư vấn thuế tại hai công ty Big 4 tại Việt Nam và Lào (trong đó có thời gian làm việc tại Munich, Đức) và 2 năm kinh nghiệm làm việc cho Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

Ông Thành là diễn giả về các vấn đề về thuế, đầu tư vào Việt Nam tại một số nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia và Đức.

Ông Thành cũng là giảng viên môn luật, môn thuế Chương trình CFAB của ICAEW và Chương trình CPA của CPA Australia

LĨNH VỰC TƯ VẤN

▶ Soát xét thuế, lập kế hoạch thuế, tư vấn thuế, xin chính sách thuế đặc thù

▶ Kế toán và báo cáo tài chính

▶ Thuế quốc tế, miễn giảm thuế theo Hiệp định

▶ Thuế đối với tái cấu trúc doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

▶ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Hawai tại Manoa (Mỹ) 

▶ Thạc sỹ Luật ứng dụng, chuyên ngành thuế và Luật thương mại, Đại học Queensland (Úc)

Hội viên kỳ cựu CPA Australia

▶ Hội viên Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam

BÀI VIẾT CHUYÊN MÔN

▶ Thuế đối với thương mại điện tử (Chương 15, Hướng dẫn về thuế Mỹ đối với các Giao dịch quốc tế, tái bản lần thứ 4).

▶ Thuế đối với các giao dịch tài chính phái sinh tại Việt Nam.

▶ Thuế đối với trái phiếu chuyển đổi.

KINH NGHIỆM THỰC TẾ

▶ Chiến lược thâm nhập & rút khỏi thị trường

▶ Tuân thủ kế toán

▶ Báo cáo tài chính

▶ Lập và thực hiện kế hoạch về thuế

▶ Xây dựng chính sách thuế

▶ Ưu đãi thuế và miễn giảm thuế

▶ Thanh tra thuế, khiếu nại về thuế

▶ Thuế quốc tế và chuyển giá

▶ Soát xét thuế & thuế đối với tái cấu trúc doanh nghiệp cho nhiều khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau như bất động sản, xây dựng, công nghệ thông tin, tài chính – ngân hàng – bảo hiểm – chứng khoán – quỹ đầu tư, năng lượng, giáo dục, khách sạn …