Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác giám sát TTCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) tập trung triển khai trong năm 2015.

Trao đổi với PV, đại diện UBCK cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác giám sát TTCK được UBCK tập trung triển khai trong năm 2015 là nghiên cứu đưa ra các cảnh báo đối với giao dịch có biến động bất thường cho công chúng đầu tư; hoàn thiện và đưa vào áp dụng hệ thống công nghệ thông tin, phương pháp phân tích về giao dịch chứng khoán trong công tác giám sát giao dịch thao túng và giao dịch nội bộ.

Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát thị trường, trong năm nay, UBCK còn tăng cường công tác giám sát tuân thủ của UBCK đối với hoạt động của 2 Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán; tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong và ngoài UBCK nhằm phục vụ hiệu quả hơn công tác giám sát thị trường.

Theo: http://baodautu.vn/

 
 

Related posts