Ngày 21/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, có hiệu lực từ ngày 15/03/2015; trong đó đáng chú ý là quy định nới lỏng điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên.

Theo đó, thay vì phải đáp ứng đủ cả 07 điều kiện về tuân thủ pháp luật; thanh toán; kế toán, tài chính; kim ngạch; thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử; độ tin cậy và tự nguyện đề nghị để được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên như trước đây, từ ngày 15/03, doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng đủ 04 điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ; chấp hành tốt về kế toán, kiểm toán; tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và điều kiện về kim ngạch để được áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan.

Về điều kiện kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, Nghị định quy định, doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu chỉ cần đạt kim ngạch 100 triệu USD/năm thay vì 200 triệu USD/năm như quy định hiện hành; tương tự, mức kim ngạch điều kiện đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam cũng giảm từ 50 triệu USD/năm xuống còn 30 triệu USD/năm; đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, mức kim ngạch để được áp dụng chế độ ưu tiên là 40 triệu USD/năm. Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung điều kiện đối với đại lý thủ tục hải quan; theo đó, số tờ khai làm thủ tục hải quan trong năm phải đạt 20.000 tờ khai/năm.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết về các trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy, bao gồm: Hàng hóa xuất, nhập khẩu của cư dân biên giới; hàng hóa xuất, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất, nhập cảnh; hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo và hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân…

Xem chi tiết tại:

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP 

 
 

Related posts