Ấn phẩm

CHÍNH THỨC CẤM KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ

CHÍNH THỨC CẤM KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ

Từ ngày 01/01/2021, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; - Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I Luật...

DOANH NGHIỆP PHẢI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI LAO ĐỘNG TRƯỚC 05/6 VÀ 05/12 HÀNG NĂM

DOANH NGHIỆP PHẢI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI LAO ĐỘNG TRƯỚC 05/6 VÀ 05/12 HÀNG NĂM

Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện...

 
Quy định mới xử phạt chậm nộp thuế: Hàng nghìn doanh nghiệp lo lắng

Quy định mới xử phạt chậm nộp thuế: Hàng nghìn doanh nghiệp lo lắng

Cụ thể, Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế có hiệu lực vào ngày 5/12/2020 tới đây có quy định tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp...

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHÔNG PHẢI CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN CỦA TẤT CẢ NGƯỜI NỘP THUẾ

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHÔNG PHẢI CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN CỦA TẤT CẢ NGƯỜI NỘP THUẾ

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 5/12/2020, các bộ, ngành có liên quan phải cung...

 
Thẩm định không quá 45 ngày đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt

Thẩm định không quá 45 ngày đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt

Ngày 18/09/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

5 điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi 2020

5 điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Ngày 17/06/2020, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14. Theo đó, Luật đưa ra một số điểm mới so...

 
Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND từ 01/10/2020

Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND từ 01/10/2020

Ngày 30/09/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1729/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân...

Từ 2021, những hợp đồng sau được xác định là hợp đồng lao động

Từ 2021, những hợp đồng sau được xác định là hợp đồng lao động

Cụ thể, những loại hợp đồng mà khi các bên giao kết thỏa thuận bằng tên gọi khác (ví dụ như Hợp đồng cộng tác viên…) nhưng đáp ứng 02...

 
Page 1 of 16212345...102030...Last »