Ấn phẩm ATS

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT

Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đầu tư 2014, theo đó: Việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một...

THÊM ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

THÊM ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Luật Đầu tư 2020 mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, cụ thể như sau: - Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định. -...

 
CHÍNH THỨC CẤM KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ

CHÍNH THỨC CẤM KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ

Từ ngày 01/01/2021, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; - Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I Luật...

DOANH NGHIỆP PHẢI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI LAO ĐỘNG TRƯỚC 05/6 VÀ 05/12 HÀNG NĂM

DOANH NGHIỆP PHẢI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI LAO ĐỘNG TRƯỚC 05/6 VÀ 05/12 HÀNG NĂM

Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện...

 
Thẩm định không quá 45 ngày đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt

Thẩm định không quá 45 ngày đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt

Ngày 18/09/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN TRONG MÙA COVID-19

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN TRONG MÙA COVID-19

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP ngày 09/04/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đối tượng của Nghị quyết 42 bao...

 
Không đăng ký biến động đất đai, phạt đến 10 triệu đồng

Không đăng ký biến động đất đai, phạt đến 10 triệu đồng

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Điều 17...

Kinh phí hỗ trợ cho người lao động trong vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

Kinh phí hỗ trợ cho người lao động trong vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

Việc thực hiện chi trả chậm, thủ tục quá rườm rà, phức tạp... khiến người lao động trong vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Công...

 
Page 1 of 4512345...102030...Last »