Bản tin pháp luật

Tiền trúng thưởng, xổ số là tài sản chung của vợ, chồng

Tiền trúng thưởng, xổ số là tài sản chung của vợ, chồng

Ngày 31/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình; trong...

Từ 25/2, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo giá nhà nước

Từ 25/2, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo giá nhà nước

Theo Thông tư số 02/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/01/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi...

 
Chuyển trụ sở, doanh nghiệp giám định thương mại không phải đăng ký dấu nghiệp vụ

Chuyển trụ sở, doanh nghiệp giám định thương mại không phải đăng ký dấu nghiệp vụ

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/01/2015 của Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh...

Lùi thời hạn thanh toán chứng khoán, khách hàng được bồi thường tiền

Lùi thời hạn thanh toán chứng khoán, khách hàng được bồi thường tiền

Ngày 31/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; trong đó quy định đối tượng có...

 
Lùi thời hạn thanh toán chứng khoán, khách hàng được bồi thường tiền

Lùi thời hạn thanh toán chứng khoán, khách hàng được bồi thường tiền

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, cho...

Đối tượng phải đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết

Đối tượng phải đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết

Ngày 05/01/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết; trong...

 
Tăng 5% thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia từ năm 2016

Tăng 5% thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia từ năm 2016

Ngày 26/11/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13,...

Từ 2015, trúng thưởng casino không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Từ 2015, trúng thưởng casino không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, thu nhập từ hoạt...

 
Page 19 of 24« First...10...1718192021...Last »