Bản tin pháp luật

ĐIỂM MỚI KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

ĐIỂM MỚI KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

- Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. - Trường hợp...

TỶ LỆ NẮM GIỮ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

TỶ LỆ NẮM GIỮ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Luật Đầu tư 2020 có thay đổi đối với tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài, cụ thể, tổ chức kinh tế phải đáp ứng...

 
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT

Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đầu tư 2014, theo đó: Việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một...

THÊM ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

THÊM ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Luật Đầu tư 2020 mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, cụ thể như sau: - Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định. -...

 
CHÍNH THỨC CẤM KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ

CHÍNH THỨC CẤM KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ

Từ ngày 01/01/2021, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; - Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I Luật...

DOANH NGHIỆP PHẢI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI LAO ĐỘNG TRƯỚC 05/6 VÀ 05/12 HÀNG NĂM

DOANH NGHIỆP PHẢI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI LAO ĐỘNG TRƯỚC 05/6 VÀ 05/12 HÀNG NĂM

Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện...

 
Thẩm định không quá 45 ngày đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt

Thẩm định không quá 45 ngày đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt

Ngày 18/09/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN TRONG MÙA COVID-19

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN TRONG MÙA COVID-19

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP ngày 09/04/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đối tượng của Nghị quyết 42 bao...

 
Page 3 of 2312345...1020...Last »