Liên quan đến vụ cổ đông khởi kiện Công ty Xi măng Thăng Long (TLCC) để đòi quyền lợi, mới đây, một loạt các cơ quan, trong đó bao gồm cả Ban Nội chính Trung ương đã đề nghị Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xem xét Quyết định giải quyết của Tòa án Nhân dân Quảng Ninh.

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, Ông Nguyễn Thành Tô là cổ đông nhỏ, nắm giữ 2% cổ phần trong số 40% vốn điều lệ của Geleximco có tại TLCC, theo hợp đồng ký giữa Geleximco và ông Tô từ 9/4/2002. Cụ thể, hợp đồng ghi rõ, ông Tô sẽ sở hữu 16.000 cổ phần phổ thông và 24.000 cổ phần ưu đãi của TLCC (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần), tương đương 4 tỷ đồng. 

Đến tháng 6/2007, ông Tô đã thanh toán cho Geleximco tổng số tiền là 6 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 2% vốn điều lệ của TLCC theo hợp đồng hai bên đã ký và để được mua cổ phần phát hành thêm của TLCC nhằm duy trì tỉ lệ sở hữu cổ phần tại TLCC là 2%. 

Tuy nhiên, mãi đến 30/6/2011, ông Tô lần đầu tiên nhận được Giấy chứng nhận Sở hữu Cổ phần của TLCC (đề ngày 28/6/2011) do ông Vũ Văn Tiền ký, theo đó xác nhận ông Tô sở hữu 400.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương với tổng mệnh giá là 4 tỷ đồng tại TLCC.

Người khởi kiện cho rằng như vậy số tiền 2 tỷ đồng ông chuyển cho Geleximco để mua cổ phần phát hành thêm khi tăng vốn điều lệ năm 2008 đã không được Geleximco thực hiện. 

Chính vì thế, ông Tô đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Geleximco và TLCC giải trình về việc đã sử dụng số tiền 2 tỷ đồng kể trên.

Bên cạnh đó, người đứng đơn cũng yêu cầu Toà tuyên hủy các quyết định của Đại hội đồng cổ đông TLCC từ năm 2007 là thời điểm ông hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền mua cổ phần với Geleximco đến năm 2014, mà theo ông Tô là trái với pháp luật, vi phạm nghiêm trọng trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định của Đại hội, gồm 12 biên bản họp cùng các quyết định và nghị quyết của đại hội. 

Tới giữa tháng 11/2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định 02/2014/QĐ-KDTM giải quyết vụ việc tranh chấp, đòi quyền lợi giữa cổ đông Nguyễn Thành Tô và TLCC.

Quyết định này ghi rõ: TLCC đã không thực hiện đúng các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ TLCC” trong trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội cổ đông; về trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định cũng có những thiếu sót nhất định: Nhiều lần ông Tô không dự họp vẫn ghi ông Tô có mặt và tham gia biểu quyết. 

Quyết định của Tòa cũng thừa nhận: Trên thực tế, TLCC đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi của ông Tô, đó là quyền được tham dự và phát biểu tại Đại hội cổ đông; đặc biệt là quyền được ưu tiên mua cổ phần phát thành thêm khi tăng vốn điều lệ, tương đương với tỷ lệ góp vốn của ông trước đó.

Tuy nhiên, việc yêu cầu hủy bỏ các quyết định của Đại hội cổ đông của ông Tô là không cần thiết bởi hiện công ty đang hoạt động ổn định. Do vậy, tòa không chấp nhận yêu cầu này của ông Tô.

Cho rằng Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh chưa công minh, ông Nguyễn Thành Tô đã có đơn kháng cáo để yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ông Tô cũng làm đơn kiến nghị gửi một loạt các cơ quan như Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Tư pháp…

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, các cơ quan kể trên đều có văn bản chuyển tới Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị các đơn vị này xem xét và trả lời theo đúng thẩm quyền.

Cụ thể, trong công văn số 2409/UBTP13, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã chuyển đơn của ông Nguyễn Thành Tô tới Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết.

Ngoài ra, Ban Nội chính Trung ương cũng chuyển đơn của cổ đông này tới Tòa án Nhân dân Tối cao để xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo: http://www.vietnamplus.vn/

 
 

Related posts