Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/01/2015 của Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, thay thế Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/04/2006.

Cụ thể, khi chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại chỉ phải thông báo bằng văn bản về việc đã đăng ký dấu nghiệp vụ tại nơi chuyển đi đến cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi chuyển đến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến mà không phải làm thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ.

Trường hợp thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ trong chứng thư giám định, thương nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ; các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký và bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bản scan từ bản gốc các giấy tờ nêu trên trong trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2015.

Xem chi tiết tại:

Thông tư số 01/2015/TT-BCT 

 
 

Related posts