Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chính thức thụ lý vụ kiện dân sự giữa ông Nguyễn Thành Tô với Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long (TLCC) – nơi ông Tô sở hữu cổ phần và đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO) .

Hồ sơ vụ việc

Ngày 9/4/2002 GELEXIMCO đã ký một hợp đồng chuyển nhượng với ông Nguyễn Thành Tô, đồng ý để ông Tô sở hữu 2%, trong số 40% vốn điều lệ của GELEXIMCO có tại TLCC. Hợp đồng ghi rõ, ông Tô sẽ sở hữu 16.000 cổ phần phổ thông và 24.000 cổ phần ưu đãi của TLCC (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần), tương đương 4.000.000.000 (bốn tỷ) đồng. Ngay sau khi ký hợp đồng, ông Tô đã chuyển số tiền đợt 1 cho GELEXIMCO là 500 triệu đồng.

Năm 2007 ông Tô được ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ GELEXIMCO thông báo miệng rằng TLCC sẽ tăng vốn điều lệ vào đầu năm 2008. Ông Tiền đã yêu cầu ông Tô trả thêm 2 tỷ đồng để mua cổ phần phát hành thêm của TLCC nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu 2% vốn điều lệ của ông Tô tại TLCC. Ngày 29/3/2007 ông Tô đã chuyển cho GELEXIMCO đợt thứ hai số tiền 2,3 tỷ đồng và ngày 13/6/2007 ông Tô đã chuyển cho GELEXIMCO đợt ba số tiền là 3,2 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến 6/2007 ông Tô đã thanh toán cho GELEXIMCO tổng số tiền là 6 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 2% vốn điều lệ của TLCC theo Hợp đồng Chuyển nhượng và để được mua cổ phần phát hành thêm của TLCC nhằm duy trì tỉ lệ sở hữu cổ phần tại TLCC là 2% (trong trường hợp TLCC tăng vốn điều lệ) theo đề nghị của Ông Vũ Văn Tiền.

Ngày 30/6/2011, ông Tô lần đầu tiên nhận được Giấy Chứng nhận Sở hữu Cổ phần của TLCC do ông Vũ Văn Tiền ký, theo đó xác nhận ông Tô sở hữu 400.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương với tổng mệnh giá là 4 tỷ đồng tại TLCC. Như vậy, số tiền 2 tỷ đồng ông chuyển cho GELEXIMCO để mua cổ phần phát hành thêm khi tăng vốn điều lệ năm 2008 đã không được GELEXIMCO thực hiện.

Đáng nói hơn, kể từ thời điểm ông Tô trở thành cổ đông của TLCC từ năm 2002 đến nay, ông đã không hề được hưởng bất kỳ quyền, quyền lợi nào của cổ đông như: quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyền được nhận cổ tức, quyền được mua cổ phần phát thành thêm khi TLCC tăng vốn điều lệ… Tuy nhiên, trong một số Biên bản họp ĐHĐCĐ của TLCC ghi nhận rằng ông Tô đã tham dự họp và đã biểu quyết và các biên bản họp ĐHĐCĐ này đã được TLCC nộp cùng với hồ sơ thay đổi ĐKDN tại Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh để thay  đổi Giấy chứng nhận ĐKDN, tăng vốn điều lệ nhiều lần.

Ông Nguyễn Thành Tô với tư cách cổ đông của TLCC (Hoành Bồ, Quảng Ninh), đã có đơn kiện TLCC, đề nghị Tòa án nhân dân Tỉnh Quảng Ninh:

Tuyên hủy các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông TLCC  mà theo ông Tô là trái với pháp luật, vi phạm nghiêm trọng trình tự và thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ; trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định của ĐHĐCĐ

Buộc TLCC phải phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Điều lệ TLCC và Luật Doanh nghiệp.

Yêu cầu GELEXIMCO – với tư cách là “Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan”, giải trình số tiền 2 tỷ đồng mua cổ phần của ông Tô đã bị sử dụng vào việc gì, kể từ 6/2007 tới nay.

Thu Hằng

Theo: http://baocongthuong.com.vn/

 
 

Related posts