Luật sư thành viên

Đội ngũ của Công ty Luật ATS bao gồm các luật sư chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở các vị trí cố vấn, chuyên gia tư vấn tại nhiều công ty tư vấn và tổ chức hành nghề luật sư. Họ là những chuyên gia tư vấn cấp cao, các luật sư năng động giàu kinh nghiệm có đầy đủ năng lực để có thể hỗ trợ các khách hàng xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp của doanh nghiệp, giải quyết các tranh chấp và thực hiện thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Với mong muốn có một đội ngũ ngày càng vững mạnh, Công ty Luật ATS sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều luật sư thành viên khác trong tương lai.

 
Total views: 4,765 lượt xem