Tư vấn doanh nghiệp & Tuân thủ pháp luật

Tư vấn doanh nghiệp & Tuân thủ pháp luật

Công ty Luật ATS được đánh giá cao về năng lực tư vấn các vấn đề pháp lý và những thay đổi chính sách trong hoạt động điều hành doanh nghiệp. Với bề dày  kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, các Luật sư của Công ty Luật ATS tư vấn toàn diện cho khách hàng các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật, giảm thiểu và cảnh báo các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh.

Công ty Luật ATS cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước bằng cách rà soát và xây dựng kế hoạch thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết trên cơ sở cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, văn hóa doanh nghiệp và các yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

    Tư vấn tuân thủ về chống độc quyền

    Tư vấn tổ chức kinh doanh và các mô hình quản lý

    Tư vấn tái cấu trúc kinh doanh

    Các dịch vụ thâm nhập thị trường

    Tư vấn các vấn đề về quản trị doanh nghiệp

    Các dịch vụ tư vấn thường xuyên

    Xây dựng quy trình, chính sách quản trị

    Tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật và chuẩn mực đạo đức

    Tư vấn hệ thống tự đánh giá liên quan đến quản trị doanh nghiệp

    Tư vấn các thay đổi pháp luật và lập kế hoạch thực hiện cụ thể liên quan đến quản trị doanh nghiệp

    Tư vấn quản lý rủi ro

    Tư vấn các quy định quản lý Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp.

 
Total views: 3,231 lượt xem