Bất động sản & Xây dựng

Bất động sản & Xây dựng

Để thực hiện một dự án bất động sản tại Việt Nam, nhà đầu tư phải đối mặt với hàng loạt thách thức khó có thể vượt qua nếu không có sự hỗ trợ thích hợp, từ việc đáp ứng được số vốn tối thiểu, được cấp các loại giấy phép, cho đến việc tuân thủ các yêu cầu  của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thêm vào đó, các quy định pháp luật của Việt Nam về kinh doanh bất động sản cũng thường xuyên thay đổi. Với hiểu biết pháp luật sâu rộng và kinh nghiệm thực tế phong phú liên quan đến kinh doanh bất động sản, phát triển thị trường hỗn hợp, mua bán, sáp nhập, cho thuê, cho thuê lại, các luật sư của Công ty Luật ATS luôn hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng các giải pháp hữu hiệu nhất.

Được các khách hàng đánh giá cao về hiệu quả trong việc tư vấn các giao dịch bất động sản, chúng tôi đại diện cho nhiều doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư trong rất nhiều hoạt động đầu tư. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn, soạn thảo, rà soát các văn bản liên quan đến kinh doanh bất động sản như các hợp đồng tín dụng thu xếp vốn cho dự án, thế chấp, cho thuê và quản lý tài sản. Chúng tôi thực hiện thẩm định pháp lý để xác định và định lượng các rủi ro thương mại liên quan đến  giao dịch bất động sản. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến nghị các giải pháp nhằm giúp khách hàng được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

    Tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh bất động sản

    Tư vấn sử dụng đất và cho thuê bất động sản

    Tư vấn các vấn đề pháp lý về xây dựng

    Tư vấn các vấn đề pháp lý về cơ sở hạ tầng

    Tư vấn hợp đồng huy động vốn

    Tư vấn tái cơ cấu nợ

    Tư vấn các giao dịch bất động sản

    Tư vấn kinh doanh dịch vụ bất động sản.

 
Total views: 2,900 lượt xem