Chứng khoán & Thị trường vốn

Chứng khoán & Thị trường vốn

Đội ngũ luật sư của Công ty Luật TNHH ATS với kinh nghiệm chuyên sâu luôn cung cấp dịch vụ tư vấn về chứng khoán và thị trường vốn, các hoạt động như chào bán chứng khoán, niêm yết, chuyển nhượng, đầu tư và các dịch vụ liên quan khác với chất lượng tốt nhất. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về dịch vụ chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn sâu rộng của chúng tôi. Chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước trong việc đăng ký và chào bán chứng khoán. Chúng tôi cũng tư vấn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, đồng thời hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục xin giấy phép. Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty quản lý quỹ trong việc tăng vốn và giám sát việc công bố thông tin.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

    Tư vấn thành lập và hoạt động của các công ty chứng khoán và các công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài

    Tư vấn đăng ký công ty đại chúng

    Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

    Tư vấn tăng vốn, phát hành cổ phần ra công chúng và chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại chúng

    Tư vấn phát hành trái phiếu công ty và niêm yết trên thị trường chứng khoán

    Kiểm soát các hoạt động công bố thông tin của các công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết

    Tư vấn tuân thủ pháp luật chứng khoán.

 
Total views: 2,573 lượt xem