Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp

Công ty Luật ATS cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho các khách hàng, từ việc thu thập thông tin về công ty mục tiêu cho đến khi hoàn thành các thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, thỏa thuận mua cổ phần nhằm giảm thiểu các rủi ro và các chi phí liên quan cho khách hàng.

Công ty Luật ATS hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thực hiện mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, bao gồm các giao dịch xuyên quốc gia và tại Việt Nam. Các ý kiến tư vấn hiệu quả của chúng tôi đã được khách hàng đánh giá rất cao sau thành công của các các thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

    Tư vấn chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng vốn

    Tư vấn mua doanh nghiệp hoặc mua tài sản

    Tư vấn chia tách hoặc hợp nhất doanh nghiệp

    Đánh giá và thẩm định hồ sơ pháp lý của các doanh nghiệp hoặc dự án

    Tư vấn và cảnh báo các rủi ro pháp lý

    Tư vấn các thủ tục mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

 
Total views: 2,701 lượt xem