Tài chính & Ngân hàng

Tài chính & Ngân hàng

Công ty Luật ATS được biết đến như một đối tác quan trọng của một số ngân hàng thương mại, công ty tài chính và các tổ chức tín dụng nổi tiếng tại Việt Nam. Đội ngũ luật sư của chúng tôi rất am hiểu về hoạt động tài chính, ngân hàng và có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để quản trị, xử lý hiệu quả các rủi ro trong hoạt động tài chính, ngân hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như xác định các rủi to tiềm ẩn có thể phát sinh từ các giao dịch tín dụng, các hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp và xây dựng các quy trình nội bộ của ngân hàng. Với kiến thức sâu rộng về chính sách, thực tiễn thi hành pháp luật tại Việt Nam, cách tiếp cận chuyên nghiệp khi đánh giá rủi ro và hướng tới hiệu quả, chúng tôi đã góp phần không nhỏ vào thành công của nhiều khách hàng trong môi trường tài chính năng động của Việt Nam. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi được các ngân hàng, công ty tài chính và tổ chức tài chính tin tưởng, đặc biệt là đánh giá sự tuân thủ của tất cả các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi có bề dày kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống phức tạp và luôn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Công ty chúng tôi duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính đa quốc gia và trong nước. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn thực tế và chiến lược cho khách hàng trong quá trình đàm phán, sửa đổi hoặc thực hiện các thỏa thuận tài chính để đạt được hiệu quả thương mại tốt nhất cho các khách hàng. Khi xảy ra tranh chấp, chúng tôi tư vấn cho khách hàng các giải pháp giải quyết tranh chấp đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Công ty chúng tôi đã đại diện cho một số ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính trong một số tranh chấp liên quan đến hoạt động ngân hàng, bao gồm cả thu hồi nợ xấu.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

    Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật

    Tư vấn tài chính dự án

    Tư vấn thế chấp cho ngân hàng

    Tư vấn hợp đồng tín dụng và các hợp đồng khác

    Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động ngân hàng

    Tư vấn quản trị rủi ro pháp lý

    Tư vấn các quy trình hoạt động

    Tư vấn thu hồi nợ.

 
Total views: 2,836 lượt xem