Tư vấn thuế

Tư vấn thuế

Công ty Luật ATS tự hào có một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp với kiến thức chuyên sâu và nhiều năm kinh nghiệm làm việc với vai trò chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tư vấn thuế tại Công ty KPMG Việt Nam và Công ty Ernst & Young Việt Nam. Vì vậy, Công ty Luật ATS có đầy đủ khả năng cung cấp các gói dịch vụ tư vấn về thuế, đề xuất các giải pháp phù hợp và có lợi nhất cho các công ty trong nước và công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Công ty chúng tôi tư vấn về thuế trong các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, các dự án đầu tư hoặc soát xét sổ sách kế toán.

Công ty Luật ATS tư vấn mọi vấn đề liên quan đến thuế (bao gồm các quy định của pháp luật về các sắc thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế GTGT trong hoạt động kinh doanh, thương mại), bao gồm: thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế trong các giao dịch cụ thể, quyết toán thuế và khiếu nại đối với các quyết định hành chính về thuế. Chúng tôi có thể hỗ trợ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước về việc hoạch định thuế và đại diện cho khách hàng trước các cơ quan có thẩm quyền giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

    Tư vấn các chính sách ưu đãi thuế và các ưu đãi khác cho doanh nghiệp

    Tư vấn các dịch vụ thuế quốc tế và chống chuyển giá

    Tư vấn các dịch vụ thuế trong kinh doanh và tuân thủ kê khai thuế

    Dịch vụ thuế cá nhân;

    Hướng dẫn kê khai và nộp thuế và giải quyết các khiếu nại về thuế

    Tư vấn các giải pháp giảm thiểu trách nhiệm thuế

    Tư vấn các vấn đề thuế trong các giao dịch xuyên quốc gia

    Giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực thuế.

 
Total views: 2,652 lượt xem