LS. Nguyễn Thị Hà

Luật sư Thành viên

ĐT: +84 24 3751 1888
Email: [email protected]

LS. Nguyễn Thị Hà

TRÌNH Đ HC VN

▶   Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội (1988)

▶   Cử nhân Hành chính – Trường Hành chính Quốc gia

▶   Cao cấp lý luận chính trị (2011)

▶   Giảng viên thỉnh giảng – Học viên Tư pháp (kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực lao động, dân sự , thương mại)

KINH NGHIM

▶   Bà Nguyễn Thị Hà nguyên là Thẩm phán. Bà Hà đã từng được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì (1996 – 2005), thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2005 – 2011). Tháng 9 năm 2011 bà Hà được bổ nhiệm làm Phó Chánh tòa Lao động, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội – nơi bà làm việc cho đến khi nghỉ hưu.

▶   Với hơn 20 năm kinh nghiệm thực hiện công tác xét xử ở vị trí Thẩm phán, bà Hà hiểu rõ thực tiễn áp dụng các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam trong công tác xét xử để tư vấn cho các khách hàng những ý kiến tư vấn khách quan, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn thi hành của pháp luật. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Hà đang phụ trách hoạt động tư vấn cho các khách hàng của Công ty Luật ATS liên quan đến lao động, dân sự, giao dịch thương mại, tuân thủ pháp luật và giải quyết tranh chấp taị tòa án và cơ quan trọng tài.

LĨNH VC TƯ VN

▶   Tư vấn các giao dịch thương mại, dân sự – Giải quyết tranh chấp thương mại, dân sự, kinh tế tại các cấp tòa án

▶   Tư vấn lao động – giải quyết tranh chấp lao động tại các cấp tòa án

▶   Tư vấn quản trị nhân sự, quản trị doanh nghiệp

▶   Tư vấn tuân thủ pháp luật

▶   Đại diện cho khách hàng giải quyết tranh chấp  tại các cấp tòa án, trọng tài thương mại

MT S V VIC TIÊU BIU

▶   Từng là một Thẩm phán giàu kinh nghiệm, Bà Nguyễn Thị Hà đã giải quyết thành công nhiều trăm vụ án rất phức tạp, thời gian giải quyết kéo dài nhiều năm liên quan đến các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch, các hợp đồng thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tranh chấp lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động là các công ty, tổ chức Việt Nam và quốc tế, tranh chấp giữa các cổ đông với doanh nghiệp, các tranh chấp dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế phức tạp liên quan đến nhiều tài sản, bất động sản, cổ phiếu có giá trị lớn.