Ấn phẩm

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1391/QĐ-TCT về Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, chi...

7 NỘI DUNG KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

7 NỘI DUNG KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

Thống đốc NHNN ban hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ...

 
HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC CHI HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC CHI HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có Công văn 2216/BHXH-CSXH về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15....

HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN KHI ĐƯỢC GIẢM THUẾ GTGT KỂ TỪ NGÀY 20/6/2022

HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN KHI ĐƯỢC GIẢM THUẾ GTGT KỂ TỪ NGÀY 20/6/2022

Nghị định 41/2022/NĐ-CP đã sửa đổi lại một số quy định về thủ tục xuất hóa đơn khi được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Theo đó, cơ sở...

 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN VỀ SỐ GIỜ LÀM THÊM TRONG NĂM

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN VỀ SỐ GIỜ LÀM THÊM TRONG NĂM

Ngày 16/6/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH155 về số giờ làm thêm. Theo đó, để triển...

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/7/2022

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/7/2022

Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo...

 
THỦ TỤC GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ GTGT, TNDN VÀ TNCN

THỦ TỤC GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ GTGT, TNDN VÀ TNCN

Điều 5 Nghị định 34/2022/NĐ-CP hướng dẫn trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế như sau: Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc...

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG CHO MỌI CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP TỪ 1/7/2022

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG CHO MỌI CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP TỪ 1/7/2022

Từ tháng 7 năm 2022, 100% doanh nghiệp phải dùng hóa đơn điện tử và ngành thuế đã áp dụng QR Code để xuất hóa đơn ngay trên điện thoại của người...

 
Page 1 of 17312345...102030...Last »