Thư viện bài viết

Hãy cho tôi biết tại sao nên tới Việt Nam để đầu tư?

Hãy cho tôi biết tại sao nên tới Việt Nam để đầu tư?

Tại sao Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài? Pháp luật về đầu tư của Việt Nam thân thiện, cho phép các nhà đầu...

Đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp

Đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được định nghĩa bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là một hình thức đầu tư xuyên quốc gia, điều này chỉ ra...

 
Mua bán doanh nghiệp và những sắc thuế cần lưu tâm

Mua bán doanh nghiệp và những sắc thuế cần lưu tâm

Dưới đây là một số vấn đề về thuế mà các DN và nhà đầu tư tham gia giao dịch M&A cần lưu ý. Hoạt động tái cơ cấu và mua...

Phương pháp Hòa giải tranh chấp tại Việt Nam

Phương pháp Hòa giải tranh chấp tại Việt Nam

Những phát triển mới gần đây đang hướng tới quá trình đưa chương trình hòa giải vào hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong tháng 5, Bộ Tư Pháp Việt Nam đã thành...