Vụ việc tiêu biểu

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Yamaha) – Tranh chấp hợp đồng đại lý

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Yamaha) – Tranh chấp hợp đồng đại lý

Công ty Luật ATS đại diện cho Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Yamaha) để giải quyết tranh chấp hợp đồng đại lý giữa Yamaha và Công ty TNHH...

Eurowindow Nha Trang – Hợp đồng quản lý Khu nghỉ dưỡng Mövenpick Vịnh Cam Ranh

Eurowindow Nha Trang – Hợp đồng quản lý Khu nghỉ dưỡng Mövenpick Vịnh Cam Ranh

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Luật TNHH ATS đã tư vấn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang trong quá trình...

 
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) – Tranh chấp lao động

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) – Tranh chấp lao động

Luật sư Vũ Thị Thu Hà đại diện cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để giải quyết tranh chấp lao động giữa VFF và người lao động. Xem chi...

Công ty CP Xi măng Thăng Long (TLCC) – Tranh chấp với cổ đông nhỏ

Công ty CP Xi măng Thăng Long (TLCC) – Tranh chấp với cổ đông nhỏ

Bà Vũ Thị Thu Hà – Luật sư Thành viên Công ty Luật TNHH ATS đại diện cho một cổ đông nhỏ kiện Công ty CP Xi măng Thăng Long (TLCC) tại Tòa...

 
Công ty TNHH Keangnam Vina – Tranh chấp Hợp đồng

Công ty TNHH Keangnam Vina – Tranh chấp Hợp đồng

Bà Vũ Thị Thu Hà – Luật sư thành viên của công ty Luật TNHH ATS đại diện cho khách hàng kiện Công ty TNHH Keangnam – Vina ra Tòa...

Công ty Cổ phần COMA 18 – Tranh chấp lao động

Công ty Cổ phần COMA 18 – Tranh chấp lao động

Luật sư Vũ Thị Thu Hà bảo vệ quyền và lợi ích cho Công ty Cổ phần COMA 18 tại Tòa án nhân dân Quận Hà Đông và Tóa án...