Tố cáo!

Chuyện trong một ngôi nhà VFF mà tố cáo nhau thì trước đến nay mới chỉ có một ông Phó Chủ tịch Ngô Tử Hà tố ông Tổng Thư ký Phạm Ngọc Viễn ở nhiệm kỳ III. Chuyện mà sau này khi VFF đóng cửa bảo nhau thì rút ra một điều, chẳng qua chỉ vì “trâu buộc ghét trâu ăn” nên tìm cách hạ uy tín và hạ bệ nhau. Sau chuyện đó một thời gian thì người tố dần dần biết mất trong gia đình VFF dù thân thế và “gốc” cũng khá bự, vì ở VFF mỗi người một lãnh địa riêng.

Gần đây thì bóng đá Việt Nam có chuyện tố cáo ầm ỹ hơn, đó là ông Quyền giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ VFF bị “giảm biên chế” tố thẳng hai cấp trên của mình (Chủ tịch và Phó Chủ tịch VFF) nhận hối lộ.

Chuyện này sẽ còn phải thanh tra, điều tra nhưng trước mắt thì ngôi nhà VFF bị tổn hại nặng nề.

Lâu nay ở VFF có một thông lệ là “cờ trong tay ai người đó phất” và tạo vây cánh, ê kíp lẫn giữ chỗ cho người nhà. Chẳng hạn đời ông X làm chủ tịch thì gửi vào một mớ con cháu, người thân và cả người biết điều, rồi sang đến đời ông Y làm chủ tịch thì lại bứng gốc, nhổ cỏ, tạo ê kíp mới.

Thế nên, mới có chuyện uất ức vì mất ghế, mất kèo thơm và “chạy” kèo khác rồi tố cáo gây tổn hại đến ngôi nhà VFF.

Sống lâu trong ngôi nhà đấy, nhiều người hiểu chuyện năng lực chỉ là phần nhỏ, nên mới có chuyện cả Hội đồng Huấn luyện lại được điều hành bởi một “quan” không biết đá bóng và cũng chưa có một ngày huấn luyện.

Chuyện tố cáo thực chất không phải là mấu chốt của vấn đề, mà là “cái nhọt lâu ngày bị bể”. Và khi nhọt đấy bể ra thì nhiều người lại giật mình hỏi, ngồi ở chỗ ấy sao có nhiều tiền để hối lộ quá, hoặc cái phòng đội tuyển vừa trống chỗ thì có người mất vài trăm triệu để xin vào là sao?

Mất tiền để về đấy rồi về đấy sẽ được bù lỗ?

Nguồn: http://laodong.com.vn/

 
 

Related posts