Nộp hồ sơ

Để gia nhập đội ngũ của Công ty Luật ATS, xin vui lòng gửi CV của bạn đến địa chỉ [email protected]. Bạn có thể nhận được một cuộc gọi của chúng tôi để mời bạn đến phỏng vấn.

Chấp nhận các files: pdf, doc, docx, ppt, pptx, pdf, images, zip, rar. Ưu tiên file pdf. Dung lượng tối đa: 5 MB

 
Total views: 4,547 lượt xem