VN
EL

Professional Team

/
/
MR. PARK JUN YONG

MR. PARK JUN YONG
Luật sư thành viên

Introduction

 • Ông Jun Yong Park là luật sư Hàn quốc với hơn hai mươi năm kinh nghiệm tư vấn. Trước khi trở thành Luật sư cộng sự cấp cao tại Công ty luật TNHH ATS, ông đã từng làm cố vấn pháp lý cho nhiều công ty ở Hàn Quốc như Daewoo và LG.
 • Ông Park có bề dày kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, tư vấn thuế, tài chính, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp, tư vấn tuân thủ pháp luật, quản lý doanh nghiệp, đàm phán và thực hiện các hợp đồng, đặc biệt là những hợp đồng thương mại, v.v
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
 •  Thạc sỹ luật tại trường đại học Southern California (Hoa Kỳ);
 • Thạc sỹ luật kinh doanh tại trường Đại học Aix-en-Provence (Pháp);
 • Cử nhân luật tại trường Đại học Dongguk (Hàn Quốc);
 • Trường Trung học ngoại ngữ Daeil (chuyên ngành tiếng Nhật);
 • Thành viên của Đoàn luật sư New York (Hoa Kỳ).
LĨNH VỰC TƯ VẤN
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh, thương mại „
 • Hợp đồng (hợp đồng thương mại, hợp đồng cấp phép công nghệ, hợp đồng hỗ trợ công nghệ, hợp đồng tư vấn quản lý …)
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn thuế, tài chính & ngân hàng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Pháp
MỘT SỐ VỤ VIỆC VÀ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 • Giám đốc điều hành sáng lập của Công ty TNHH Ttrot. (Mobile Application Start-up)
 • Cố vấn pháp lý của NexStreming Corp: đàm phán và giải quyết tranh chấp nhiều hợp đồng như Hợp đồng mua bán tài sản với Công ty Vidiator, Hợp đồng cấp phép phần mềm với Samsung, LG Sony-Erricson, Motorola, Lenovo; Hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài; lập kế hoạch lựa chọn cổ phiểu; tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; nộp đơn khiếu nại Qualcomm tới Ủy ban Thương mại Liên bang.
 • Cố vấn pháp lý cho Công ty TNHH Công nghệ Serome: Soạn thảo các điều khoản dịch vụ của các dịch vụ trực tuyến bao gồm dịch vụ Dialpad ở Hàn Quốc, giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua lại tài sản, thực hiện các vấn đề thanh lý Dialpad ở Hoa Kỳ.
 • Cố vấn pháp lý của LG Electronics Inc.: đàm phán và giải quyết nhiều loại hợp đồng khác nhau như Hợp đồng cấp phép công nghệ, Hợp đồng hỗ trợ công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước, Hợp đồng phân phối với các nhà phân phối ở Hàn Quốc và ở nước ngoài, tham gia thành lập công ty liên doanh tại Trung Quốc, tham gia hoạt động thẩm tra thương vụ mua bán và sáp nhập với một công ty Châu Âu. Cố vấn pháp lý của Công ty TNHH Deawoo Motor: giải quyết khoảng 100 hợp đồng mỗi năm, chủ yếu là Hợp đồng cấp phép công nghệ và Hợp đồng hỗ trợ công nghệ với các đối tác nước ngoài, theo dõi thương vụ mua bán và sáp nhập với General Motors, soạn thảo nhiều hợp đồng có yếu tố nước ngoài cho công ty Daewoo
 • Cố vấn pháp lý của Công ty TNHH Deawoo Motor: giải quyết khoảng 100 hợp đồng mỗi năm, chủ yếu là Hợp đồng cấp phép công nghệ và Hợp đồng hỗ trợ công nghệ với các đối tác nước ngoài, theo dõi thương vụ mua bán và sáp nhập với General Motors, soạn thảo nhiều hợp đồng có yếu tố nước ngoài cho công ty Daewoo