VN
EL

Các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 135/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, bổ sung quy định...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 135/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, bổ sung quy định về các trường hợp không thu thuế xuất, nhập khẩu như sau:

  • Không thu thuế đối với hàng hoá thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế theo quy định như:
  • Hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu phải tái nhập;
  • Hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu phải tái xuất;
  • Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất;
  • Hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm;
  • Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế xuất nhập khẩu nhưng không có hành hoá xuất nhập khẩu hoặc xuất nhập khẩu ít hơn so với hành hoá xuất nhập khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu.
  • Không thu thuế đối với hàng hoá không phải nộp thuế xuất nhập khẩu quy định về:
  • Hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu phải tái nhập;
  • Hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu phải tái xuất.

Người nộp thuế nộp hồ sơ không thu thuế cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hành hoá đã thông quan.

Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/4/2021, bãi bỏ các Thông tư 90/2011/TT-BTC, Thông tư 201/2012/TT-BTC, Thông tư 01/2013/TT-BTC và Thông tư 116/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  • Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *