VN
EL

Giải Quyết Tranh Chấp

Chúng tôi đánh giá cao trong một số trường hợp, khi có tranh chấp xảy ra, phương pháp ưa thích của khách hàng là giải quyết mà không cần các thủ tục tố tụng chính thức (và tốn kém). 

Dịch Vụ Hòa Giải

Chúng tôi nhận thấy rằng trong một số trường hợp, khi có tranh chấp xảy ra, phương thức được nhiều khách hàng lựa chọn là giải quyết thông qua hòa giải mà không cần các thủ tục tố tụng chính thức (và tốn kém). Chúng tôi có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực hòa giải để hỗ trợ khách hàng trong những trường hợp này.

Chúng tôi sẵn sàng hòa giải tất cả các tranh chấp  thương mại trong nước hoặc quốc tế: bao gồm hợp đồng, quản trị doanh nghiệp, ngân hàng và tranh chấp lao động.

Dịch Vụ Tranh Tụng

Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp và đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng tại cơ quan trọng tài và các cấp tòa án tại Việt Nam. Ngoài việc thực hiện các thủ tục tố tụng, chúng tôi tích cực hỗ trợ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp thay thế.

Chúng tôi tự hào về cách tiếp cận chiến lược khi tham gia giải quyết  tranh chấp. Chúng tôi sẽ luôn bắt đầu quá trình bằng cách thảo luận toàn diện với khách hàng và xem xét các tài liệu được cung cấp để xác định giải pháp tối ưu nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong từng trường hợp cụ thể.

Đội ngũ của chúng tôi tập trung vào:

  • Thu thập thông tin và chứng cứ
  • Thương lượng và hòa giải
  • Giải quyết tranh chấp tại cơ quan trọng tài
  • Tranh tụng tại các cấp tòa án
  • Công nhận bản án, quyết định của trọng tài và tòa án nước ngoài
  • Thi hành bản án có hiệu lực pháp luật
Giải quyết tranh chấp