VII. Mức hưởng chế độ thai sản có tính thuế TNCN không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, khoản thu nhập từ mức hưởng chế độ thai sản nêu trên không thuộc khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.V

VIII. Những lưu ý khi lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản

1. Điều kiện để được đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ khi sinh có có thể đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

– Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Cùng quy định về vấn đề này, tại Điều 157 Bộ luật lao động 2012 quy định trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể đi làm lại sau khi đã nghỉ ít nhất 04 tháng.

Theo 02 quy định trên, chúng ta có thể thấy rằng lao động nữ muốn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản thì nên đáp ứng đề đủ các điều kiện:

– Người lao động có nguyện vọng;

– Đã nghỉ hưởng chế độ thai sản ít nhất 04 tháng;

– Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không ảnh hưởng đến sức khỏe;

– Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Quyền lợi đưởng hưởng khi đi làm sớm

Ngoài tiền lương được hưởng khi đi làm, lao động nữ sinh con còn được hưởng chế độ thai sản cho đến hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội.

3. Chế độ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Theo quy định tại các Khoản 2, 4 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

IX. Một số mốc thời gian lao động nữ sinh con cần biết

(i) 05 ngày – Số ngày được nghỉ để đi khám thai, mỗi lần 01 ngày.

Trường hợp ở xa cơ sở khám chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám. Vậy tối đa lao động nữ được nghỉ 10 ngày

(ii) 06 tháng – Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Lao động nữ phải đóng BHXH bắt buộc tối thiểu 06 tháng trong 19 tháng trước khi sinh thì mới được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp sinh trước ngày 15 của tháng hoặc sau ngày 15 của tháng nhưng tháng đó không đóng BHXH, thì tháng sinh không tính vào thời gian nêu trên.

(iii) 06 tháng – Số tháng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Đây là thời hạn người lao động được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con; nếu sinh đôi trở lên thì cứ mỗi người con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ tối đa không quá 02 tháng.

(iv) 04 tháng – Điều kiện lao động nữ đi làm trước khi hết hạn nghỉ sinh con.

Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định nếu đã nghỉ hướng chế độ ít nhất 04 tháng. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước hạn vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết hạn nghỉ sinh son.

(v) 45 ngày – Thời hạn chậm nhất nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

Trong 45 ngày kể từ ngày đi làm trở lại, lao động nữ phải nộp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động. Quá thời hạn này, để được hưởng chế độ thai sản, lao động nữ phải nộp thêm văn bản giải trình về lý do chậm nộp kèm hồ sơ theo quy định.

 
 

Related posts