Việc bãi bỏ hàng loạt chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan đối với cả hàng xuất khẩu (XK) và hàng nhập khẩu (NK) cho thấy sự cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ của ngành Hải quan, giúp doanh nghiệp (DN) hoạt động được thuận lợi hơn rất nhiều bởi giảm hồ sơ cũng đồng nghĩa là giảm chi phí và giảm thời gian cho DN.

Ông Âu Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, thời gian tới, quy định về hồ sơ hải quan sẽ bãi bỏ hàng loạt chứng từ, cơ bản chỉ còn lại tờ khai hải quan.

Theo đó, đối với hàng XK sẽ bãi bỏ quy định nộp 5 loại chứng từ: Hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng ủy thác XK (nếu XK ủy thác) đối với hàng hóa XK có thuế XK, hàng XK có yêu cầu hoàn thuế, không thu thuế, hàng hóa có quy định về thời điểm liên quan đến hợp đồng XK; Hóa đơn xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có thuế XK; Bảng kê chi tiết hàng hoá đối với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất; Văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan; Các chứng từ khác theo quy định của các bộ, ngành có liên quan.

Đối với hàng hóa NK sẽ bãi bỏ quy định nộp 4 loại chứng từ: Hợp đồng mua bán hàng hóa NK, Chứng thư giám định đối với hàng hoá được thông quan trên cơ sở kết quả giám định, văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ, và các chứng từ khác có liên quan theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng cụ thể.

Đồng thời, thời gian tới cũng sẽ bãi bỏ một số quy định đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất. Cụ thể, bỏ quy định nộp một bản chụp hợp đồng XK trong hồ sơ tạm nhập, hồ sơ tái xuất (hiện đang quy định tại điểm b khoản a1, điểm b khoản 2 Điều 41 Thông tư 128/2013/TT-BTC).

Cùng với đó, cũng sẽ bãi bỏ quy định lãnh đạo Chi cục phải kiểm tra, ký xác nhận cùng công chức thừa hành trên tờ khai xuất để đơn giản hóa thủ tục hành chính và cũng là để cá thể hóa trách nhiệm.

Theo: http://chinhphu.vn/

 
 

Related posts