Theo Nghị quyết 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến, TAND được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng.

Tuy nhiên, TAND không tổ chức phiên tòa trực tuyến trong các trường hợp sau:
(i) Vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước;

(ii) Vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật Hình sự;

(iii) Vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật Hình sự.

Nghị quyết 33/2021/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Nghị quyết 33/2021/QH15

 
 

Related posts