Công ty Luật ATS đại diện cho Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Yamaha) để giải quyết tranh chấp hợp đồng đại lý giữa Yamaha và Công ty TNHH Lê Vinh Phú (Công ty Lê Vinh Phú).

Theo phán quyết của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Yamaha đã thắng kiện và Công ty Lê Vinh Phú bị yêu cầu buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại cho Yamaha.

 

 

 

Xem chi tiết:

Chuyện ngược đời: đại lý xe máy Yamaha bán hàng của Honda

Lý do gì một đại lý của Yamaha bỗng vi phạm hợp đồng để ký với Honda?

 
 

Related posts