Ngày 10/8/2021, sau khi nhận thấy một số bất cập trong thực thi Công văn 2562 về việc siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 07/8/2021, UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo hoả tốc số 577/TB-UBND quy định cụ thể về giấy đi đường cũng như các giấy tờ cần xuất trình kèm theo.

Theo đó, sau khi triển khai tại các địa bàn và tiếp thu ý kiến của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, Thông báo nêu rõ:

  • Người đi đường xuất trình giấy tờ tuỳ thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân) kèm theo giấy đi đường.
  • Đối với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Trung ương trên địa bàn thành phố; Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế trên địa bàn Thành phố; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thuộc Thành phố: Người đứng đầu đơn vị cấp giấy đi đường và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch (như đã nêu tại Mục 2 và Mục 3 Công văn số 2562/UBND-KT)
  • Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố được nêu tại Mục 5 Công văn số 2562/UBND-KT: Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cấp giấy đi đường cho người lao động và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch.

Để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về giãn cách của các đơn vị trên địa bàn thành bàn thành phố và tiến hành hậu kiểm khi cần thiết, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường, kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch và gửi đến UBND cấp phường, xã để được xác nhận (người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này). Việc xác nhận cần được thực hiện nhanh chóng theo hình thức trực tuyến, thư điện tử hoặc qua đường bưu điện nhằm tránh tập trung đông người tại trụ sở.

Công văn số 2562/UBND-KT

Thông báo số 577/TB-UBND

 
 

Related posts