Đứng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và sự khó khăn của hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Hà Nội, Cục Thuế TP. Hà Nội đang triển khai các giải pháp miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất bị ảnh hưởng.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội căn cứ các quy định của pháp luật để hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại bởi dịch bệnh lập hồ sơ, gửi thủ trưởng cơ quan quản lý thuế trực tiếp đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế. Nhất là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt may; điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ô-tô; vận tải, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải; dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan quảng bá và tổ chức du lịch… Đồng thời, thực hiện các chỉ đạo của Tổng cục Thuế về các biện pháp gia hạn, miễn tiền chậm nộp đối với hộ, cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.Hiện, các chi cục thuế đang đánh giá, phân loại đúng thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ kinh doanh trên địa bàn, đồng thời, tuyên truyền để người nộp thuế nắm bắt các chính sách tháo gỡ khó khăn của Chính phủ.

 
 

Related posts