Trung tâm Liên kết Đào tạo Luật sư Thương mại Quốc tế – Học viện Tư pháp đã mời LS. Vũ Thị Thu Hà tham gia giảng dạy một số bài giảng của Chương trình đào tạo tại Trung tâm cho các luật sư về tiếng Anh pháp lý và Thương mại quốc tế.

image2 - Copy

Xem thêm: Lễ khai giảng các lớp Tiếng Anh Pháp lý tại Học viện Tư pháp

 
 

Related posts