Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo đó, mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được quy định tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy.

Mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm.

Trong đó, tỷ lệ phí bảo hiểm/năm có một số thay đổi, đơn cử như:

(i) Rạp chiếu phim giảm từ 0,15% xuống còn 0,1% (điểm 5.2);

(ii) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tăng từ 0,35% lên 0,5% (khoản 14);

(iii) Nhà máy nhiệt điện tăng từ 0,1% lên 0,15% (điểm 17.1);

(iv) Nhà máy thủy điện và một số nhà máy điện khác tằng gần gấp đôi từ 0,7% lên tới 0,12% (điểm 17.2);

Đồng thời, bổ sung một số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ với tỷ lệ phí bảo hiểm/năm như sau:

(i) Công trình tàu điện ngầm (khoản 12): 0,1% và 0,12%;

(ii) Đài kiểm soát không lưu (điểm 12.3): 0,08%;

Nghị định 97/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực ngày 23/12/2021.

Nghị định 97/2021/NĐ-CP

 
 

Related posts